fbpx

Programes d’Educació Emocional

Programa de Educació Emocional amb cavalls

* A l’Escola

* Per mestres

* Per famílies

Educación-Emocional-con-caballos

Partim d’una metodologia vivencial. A través de les experiències viscudes amb els cavalls, treballem les emocions, sensacions i reaccions sorgides per entendre-les i integrar-les. En aquest cas tot el treball es porta a terme peu a terra, proposant diverses activitats i exercicis a realitzar en funció dels grups (edat, necessitats, nivell d’energia, etc.). Apliquem la Metodologia EAGALA reconeguda en l’àmbit internacional.

En el Programa per Escoles treballem conjuntament amb els/les mestres per definir necessitats i objectius d’intervenció. Actualment amb l’ajuda de les noves tecnologies, disposem d’un enorme volum d’informació a l’abast. Per això l’educació s’orienta cada cop més a desenvolupar en nens i nenes els recursos suficients i necessaris per sentir-se capaços, autònoms, segurs, desenvolupant l’autoestima i l’empatia. Les Escoles amb les que treballem aposten per una Educació on cobren rellevància el desenvolupament personal, potenciar les habilitats essencials de cada individu i la connexió i cohesió del grup.

Les emocions son importants per l’exercici de la raó. Entre el sentir i el pensar, l’emoció és la nostra guia per la presa de decisions. De la mateixa forma, el cervell racional desenvolupa un paper fonamental en les nostres emocions, exceptuant aquells moments en els que les emocions ens desborden i el cervell emocional assumeix per complert el control de la situació. Amb aquest Projecte fomentem l’adquisició de recursos personals que permetin als nens i nenes gestionar aquests moments. Tenim dos cervells, el dret i l’esquerre, i, entre d’altres, dues intel·ligències: la racional i l’emocional; i el nostre funcionament vital està determinat pels dos i pel grau d’integració / desintegració d’ambdós.

Encara que generalment tendim a percebre les nostres emocions sobre tot en moments en que aquestes es desborden, les emocions ens acompanyen constantment. Tot el nostre pensament, comportament personal i social, està orientat a mantenir-nos dins dels límits del nostre confort emocional i en “estar vius”. El que ens permet l’Aprenentatge Assistit amb Cavalls és precisament integrar aquests dos cervells, dret i esquerre, emocional i racional. L’objectiu és crear l’entorn apropiat per que les emocions (físiques i psíquiques) viscudes a la pista, puguin ser elaborades, identificades i compreses per la raó. L’aprenentatge vivencial és el més poderós de tots!

Quins objectius planteja l’activitat?

Aquesta activitat d’aprenentatge no consisteix en donar a les persones, infants o adults, les claus per la resolució dels exercicis o activitats plantejats. Consisteix en facilitar i impulsar el procés d’aprenentatge que pugui aportar una millora de les seves habilitats inter i intrapersonals necessàries per afrontar els conflictes amb els recursos apropiats per resoldre’ls, millorar la comunicació entre els companys i estar preparats per les situacions diàries amb seguretat emocional.

Com els treballem?

Els aspectes més importants que cal desenvolupar per treballar la intel·ligència emocional entre els nens i nenes son aquells  que reforçaran els següents punts:

*Fomentar la observació conjunta, el debat i la iniciativa.
*Estimular una observació més precisa relacionada amb característiques emocionals i de personalitat.
*Observar com gestionar l’aprenentatge i la curiositat en un nou entorn.
*Fomentar la cohesió del grup.
*Estimular l’atenció, la observació dels altres, la consciència corporal i la expressió de les emocions.

imagen-frase-catala-010